Etapy budowy modułowej stacji paliw

Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy budowy stacji z wykorzystaniem typowej dostawy U-Cont. W zależności od wymagań Inwestora zakres ten może ulec zmianie lub objąć całość budowy stacji.

1. Przygotowanie projektu budowlanego typowego wg wytycznych Inwestora
2. Ułożenie ław do montażu fundamentów wiaty
3. Montaż zbiorników
4. Ustawienie i montaż ram fundamentowych Uniframe®
5. Montaż studzienek nazbiornikowych
6. Montaż ram pod dystrybutory
7. Ułożenie rurarzu paliwowego i powrotu oparów
8. Próby szczelności zbiorników i rurociągów potwierdzone odbiorem UDT
9. Dostawa otoków wysepek
10. Dostawa i montaż wiaty

Dostawa typowa obejmuje:

Następnie dostarczenie:

Na życzenie Klienta dostawa typowa może zostać poszerzona i zawierać wyposażenie stacji lub inne usługi np. dostawę dystrybutorów, litrażowanie zbiorników lub moduł do tankowania gazu LPG.