Budowa modułowej stacji paliw


Budowa tradycyjnej stacji paliw


Etapy budowy modułowej stacji paliw

Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy budowy stacji z wykorzystaniem typowej dostawy U-Cont. W zależności od wymagań Inwestora zakres ten może ulec zmianie lub objąć całość budowy stacji:

Projekt

1.
przygotowanie projektu budowlanego typowego wg wytycznych Inwestora

Fundamenty

2.
ułożenie ław do montażu fundamentów wiaty

Montaż zbiorników

3.
montaż zbiorników

Ustawienie ram

4.
ustawienie i montaż ram fundamentowych Uniframe®

Studzienki

5.
montaż studzienek nazbiornikowych

Ramy

6.
montaż ram pod dystrybutory

Rurarz

7.
ułożenie rurarzu paliwowego i powrotu oparów

Próby szczelności

8.
próby szczelności zbiorników i rurociągów potwierdzone odbiorem UDT

Otoki

9.
dostawa otoków wysepek

Wiata

10.
dostawa i montaż wiaty

Dostawa typowa obejmuje:

 • przygotowanie typowego projektu budowlanego w skład którego wchodzą
 • posadowienie zbiorników i fundamentów wiaty
 • projekt technologii paliwowej
 • projekt konstrukcji wiaty
 • projekt architektury wiaty
 • projekt elektryczny w obrębie konstrukcji wiaty


następnie dostarczenie

 • fundamentów wiaty (w przypadku systemu modułowego ramy fundamentowe Uniframe®),
 • zbiorników paliw z osprzętem komór i włazów,
 • studzienek nazbiornikowych i pokryw włazowych,
 • kompletnego rurarzu paliwowego wraz z punktem nalewu,
 • otoków wysepek wraz z ramą pod wybrany model dystrybutora,
 • wiaty z oświetleniem, przygotowanej do montażu otoku reklamowego.
 • montaż dostarczonych elementów (z wyłączeniem pokryw najazdowych i otoku wysepki), montaż dystrybutorów, systemu kontrolno- pomiarowego
 • wykonanie prób szczelności zbiornika i rurociągów,
 • obsługę UDT wraz z odbiorem instalacji zbiornikowej.


Na życzenie Klienta dostawa typowa może zostać poszerzona i zawierać wyposażenie stacji lub inne usługi np. dostawę dystrybutorów,  litrażowanie zbiorników lub moduł do tankowania gazu LPG.